Fanongonongo: Kau Ki he Feʻinasiʻaki Tauhi Vā Lelei

Ki he kāinga mo e maheni kotoa.

‘Oku ou faka’apa’apa ke fakahoko atu ‘a e fakaafe ko ‘eni mei he Talasiti Hamonī (Harmony Trust).

Kia kimoutolu ‘oku mou fie me’a mai ‘o kaungā fe’inasi’aki ‘i he’enau polokalama fakakulupu ‘oku fakakaveinga’aki ‘a e Tauhi-vā-lelei.

Ko ha polokalama ‘eni kuo teuteu ‘o fakataumu’a ma’aha taha pē ‘oku ne fiema’u ha tokoni fakasōsiale (social), fakaeongo (emotional), faka’atamai (mental) mo fakasino (physical).

Ko ha faingamālie kuo fatu ke fe’inasi’aki ai ‘i he ngaahi taukei ‘i he mo’ui ni.

Tu’asila (Address) : 83 Church Street

Onehunga

Taimi – 6:30 – 8:30pm, Tokonaki kotoa

Fetu’utaki – fika ‘ofisi (09) 639 3449

(Mob) Tina 021 033 4799 or Tevita 021 1681471