Tō e vakapuna Maleisia 'oku kumi he Tahi 'Initia

Ko e vakapuna Maleisia Puna fika MH370 na’e lolotonga fai hono kumi kuo mahino ‘eni ‘i hano vakai’i ha ngaahi  fakamatala fo’ou kuo ma'u na’e iku ia ki he saute ‘o e ‘Oseni ‘Initia, fakatatau ki ha fanongonongo kuo toki tuku mai he ‘aho ni 25 ‘o Ma’asi ‘e he Palemia ‘o Maleisia.

Na’e pehe ‘e Najib Razak kuo ‘osi fakaha ‘eni ‘e he Kautaha Vakapuna Malaysia  ki he famili ‘o e kau pasese ‘e toko 239 pehe ki he kau kauvaka.

Na’e puli ‘a e vakapuna ni hili ia ha’ane mavahe hake mei Kuala Lumupa ‘i Ma’asi ‘aho 8.

Ko e fanongonongo ko ‘eni kuo tuku mai ia hili ia ha ‘aho ‘e nima ha fekumi ‘i he saute ‘o e ‘oseni ‘Initia.

‘I ha fakamatala ‘a e kautaha ongoongo Associated Press na’e pehe ai na’e pehe ‘e he Palemia ‘o Maleisia ‘oku mahino mei hano vakai’i ‘o ha toe fakamatala fo’ou ne ma’u ko e vakapuna Maleisia ko ‘eni ne mole ne to ‘i he sauté ‘o e ‘oseni ‘Initia.