Faka’ilo toko tolu ki he fakapo i Afa

Mei he kau Polisi:

KUO puke ‘e he kau Polisi Fakatotolo mei he ‘Apitanga Polisi ‘i Mu’a ‘o faka’ilo ha kau tangata ‘e toko tolu ‘i he vaha’a ta’u ‘o e ta’u 18 ki he 25 ki he hia fakapo, felave’i ‘eni pea mo ha me’a na’e hoko ‘i he hengihengi Tusite 22 ‘o Siulai ni ‘i Afa ‘o tupunga ai e mate ‘a e tangata ta’u 49 mei Afa pe.

            Kuo lipooti mei he kau Polisi Fakatotolo ‘i he ‘Apitanga Polisi ‘i Mu’a ko e me’a na’e hoko ‘oku pehee ko e foki mai ‘a e pekia ko e toki tuku Kava Tonga, ‘o fetaulaki mo e kau faka’iloa ‘oku nau lolotonga konaa ‘o hoko ai ha’a nau fakafekiki mo ha valau.

            Na’e fakalalahi ‘a e felauaki ‘o hoko ai ha’anau feta’aki pea ‘oku tukuaki’i na’e lavea ai heni ‘a e pekia, pea ‘i hono leleaki’i atu ki he Falemahaki Vaiola na’a ne malolo pe ‘oku te’eki ke nau a’u ki Vaiola.

            ‘Oku kei hokohoko atu ‘a e Fakatotolo ‘a e kau Polisi mei he ‘Apitanga Polisi ‘i Mu’a ki he me’a ni, lolotonga ia ‘oku kei fakatatali ki he ola ‘o e Sivi ‘a e Toketa ke fakapapau’i ‘a e tupu’anga ‘o e mate ‘a e matapule ta’u 49 ko ‘eni.

            ‘I he taimi tatau ‘oku tauhi fakalao ‘a e kau faka’iloa ke nau toki ha ‘i he Fakamaau’anga Polisi ‘i Mu’a ‘i he ‘aho 16 ‘o Aokosi, 2014.