Fehikitaki SUTT 2014 miniti kakato 'o e konifelenisi

Kuo lava ‘a e konifelenisi fakata’u ‘a e Siasi Uesiliana Tau’ataina ‘o Tonga ki he 2014. Ko e konifelenisi ‘eni hono 91 pea ne fakahoko foki ki Vava’u. ‘Oku toe fili pe ‘a Dr Ahio ko e palesiteni ia kae sekelitali ‘a Dr Tevita Koloa’ia Havea.

Kiliki he ongo halangaope 'e ua 'i lalo  ke ke lau ‘a e miniti kakato ‘o e konielenisi mo enau fehikitaki:

Miniti-Konifelenisi-Faifekau-91-20141.pdf

Miniti-Konifelenisi-Kakato-91-20141.pdf

‘Oku talanoa’i makehe ‘a e konifelenisi ia ko ‘eni ko hono fai ki he Lolo ‘a Halaevalu. Na’e mahino ‘i he katoanga fakalotu ni ‘a e kei ma’u ‘e he kainga ni ‘a honau anga mu’a ko e loto vela mafana mo ‘ai’ai ‘osi pe he me’a kotoa ‘oua toe tuku ha ivi. Ko e kolo ko ee ko Leimatu’a ko ‘ete a’u pe ki ai pea ko ‘ete ‘ilo ia pe ko e fa’ahinga vela mafana fe ko a ‘oku ui’aki ‘a e kainga Vava’u. ‘Oku pehe ‘e he fakamatala ‘e taha ‘i he Feisipuka na’e ‘osi kotoa ‘a e kapapulu pauni ‘e ono ‘i he ngaahi fale koloa ‘i Tonga ‘i hono fakatau ia e he kainga ni ‘o ‘ave ki Vava’u ke faiaki ‘a enau mafana. Ko e kainga ‘eni ‘oku nau polepole ‘i hono ta ‘o e kalasi kapapulu ko ‘eni ke movete ‘i ha katoanga pea ko ‘ene tau ia ‘a e langi. Kaekehe ‘oku hiki’i ‘e he faahinga mafana ko ‘eni ‘a e katoanga konifelenisi ‘a e siasi Uesiliana ne toki 'osi ki ha tu’unga kuo matuku mai ka ko e fakataha’anga ‘o e fiefia, melino mo ikuna foki.