Ui 'a Malakai Fekitoa ki he kemi 'a e All Blacks

Read this news in English: Players named to attend All Blacks wider training group camps

Kuo fakaha ‘e he faiako ‘a e timi ‘akapulu ‘iunioni fakafonua ‘a Nu’u Sila ‘a e toko ua Tonga ko Malakai Fekitoa mo Patrick Tu’ipulotu kuo na kau ‘i he toko 35 ko ia ke nau hu ki he kemi ‘a e All Blacks ‘o teuteu ai ki ha fo’i hohoko tesi ‘e 3 ‘a e Steinlager mo ‘Ingilani ‘oku ‘amanaki fakahoko.
 

Ko e hu hake a Malakai Fekitoa ‘o kau he sikuati ‘a e All Blacks na’e ‘osi vavalo’i  ia ‘e he tokolahi makatu’unga ‘i he’ene ngaahi faka’ali’ali lolotonga ko ia e fe’auhi ‘a e Super 15 ‘a ia na’e matu’aki mahino ‘a e kehenga ‘ene  sipinga lele, matakai mo hono lahi ‘oku ‘i ai ‘ene totonu ‘ana ki he All Blacks.

Pehe ‘e Fekitoa ki he Radio Live ‘a Aokalani ‘i he ‘aho ni na’a ne matu’aki fiefia pea ko e ‘uluaki me’a pe ne ha’u ki he’ene ongo he taimi ko ia ne mahino ai kuo hu ki he All Blacks ke ta ki Tonga ‘o fakahoko ki he’ene ongo matu’a ‘a e ongoongo fakafiefia ni.

Na’e mafana ‘aupito ‘a Fekitoa ‘i he anga e fakamatala na’a ne fai ki he letioo ni.                                                                                     

‘E fepaki foki ‘a e  All Blacks mo England i he Eden Park ‘i ‘Aokalani ‘i he ‘aho Tokonaki 7 ‘o Sune, toe fepaki ‘i he Forsyth Barr Stadium, Dunedin, ‘i he tokonaki 14 Sune pehe ki he Waikato Stadium ‘i  Hamilton he Tokonaki 21 Sune.

Kuo fokotu’utu’u ha ongo kemi ‘e ua ke fai ai ‘a e ako va’inga ko ‘eni ‘a e All Blacks ‘a ia ‘e fakahoko ki ha kemi i  Chirstchurch ‘i he  ‘aho Sapate 18 ‘o Mee – Tusite 20 ‘o Mee pea mo e taha ‘i Uelingatoni mei he Sapate 25 ‘o Mee ki he Tusite 27 ‘o Mee.

Ko e konga mahu’inga ‘e hopo ki ai a e toko 35 ko ‘eni ko hono fakafeangainga kinautolu he ko ‘enau omi mei he ngaahi timi supa kehekehe ‘e nima.

Pehe ‘e Hansen ‘oku fakangatangata ‘a e tokolahi ki he toko 35 pea ‘oku ‘osi mahino e ‘e ‘i ai ‘a e ni’ihi ia ‘ia kinautolu ‘e ‘ikai ke nau kau hake kinautolu ki he ongo kemi ko ‘eni hange ko Thrush ‘e kau pe ‘i he kemi ‘i Uelingatoni pea ko Luke Whitelock ‘e toki kau atu ia ki he kemi ‘i Christchurch.

Na’a ne toe pehe ‘e ui ‘a e toko 31 ko e timi All Blacks ‘ofisiale ia ki he fe’auhi ko ‘eni ‘a e Steinlager ‘i he ‘aho 1 ‘o Sune pea ‘oku mahu’inga pe lele ko ‘eni ‘a e kemi mo Investec Super Rugby ki hono fakapapau’i ‘a e fo’i sikuati faka’osi.

Ko e kau va’inga ‘eni ki he kemi ‘a e All Blacks:

Hookers: Keven Mealamu (Blues), Nathan Harris (Chiefs), Dane Coles (Hurricanes) and Liam Coltman (Highlanders).

Props: Charlie Faumuina and Tony Woodcock (Blues), Ben Franks (Hurricanes) mo Wyatt Crockett mo Owen Franks (Crusaders).

Locks: Patrick Tuipulotu (Blues), Brodie Retallick (Chiefs), Jeremy Thrush * (Hurricanes) mo Dominic Bird mo Sam Whitelock (Crusaders).

Loose forwards: Jerome Kaino mo Steven Luatua (Blues), Sam Cane mo Liam Messam (Chiefs), Victor Vito (Hurricanes) mo Richie McCaw, Kieran Read mo Luke Whitelock * (Crusaders).

Halfbacks: Tawera Kerr–Barlow (Chiefs), TJ Perenara (Hurricanes) mo Aaron Smith (Highlanders).

First five-eighths: Aaron Cruden (Chiefs), Beauden Barrett (Hurricanes) mo Colin Slade (Crusaders).

Midfielders: Ma’a Nonu (Blues), Conrad Smith (Hurricanes), Ryan Crotty (Crusaders) mo Malakai Fekitoa (Highlanders).

Outside backs: Cory Jane and Julian Savea (Hurricanes), Israel Dagg (Crusaders) mo Ben Smith (Highlanders).