Totongi leva ha'o tikite ki he tina 'o e Sāpate Faʻeé

FAKAMATALA TUʻUAKI.

‘E  fakahoko ‘e he Greyhound Function Centre ‘i Manukau ‘i he Tokonaki ko ‘eni ko hono 9 ‘o Meé ha tina maʻa e ngaahi faʻeé kotoa.

ʻE kamata ʻeni ʻi he taimi 10 efiafi ʻo lele ai ki he 12 vaeuapō ʻo e Tokonakí pea ko e tikite huú ʻoku paʻanga ʻe $45 ki he tokotaha.  ʻOku ʻi ai mo e tikite V.V.I.P ʻoku paʻanga ia ʻe $50 ki he tokotaha.

Ko ha fiemaʻu ki hano fakaikiiki ʻo e tina ko ʻeni pea ʻe lava k eke fetuʻutaki kia Soane ʻAhio ʻi he fika 021 599 578

Tina